Letní filmová výměna mládeže

ICM DDM hl. m. Prahy ve spolupráci s organizací La Maison de l´Europe de Tours pořádá mezinárodní projekt zaměřený na filmovou tvorbu a politické dění. Výstupem setkání bude natočení vlastních krátkých filmů, inspirovaných tématem demokracie. Projektu se zúčastní dohromady 20 mladých lidí ve věku od 20 do 30 let.

Akce se uskuteční v Praze v termínu 27. 6. až 2. 7. 2012 a ve francouzském Tours  od 20. 8.  do 26. 8. 2012. První setkání v Praze poslouží především k vzájemnému poznání účastníků a k psaní scénářů, přičemž jako inspirace bude moci sloužit nejen odlišná historie obou zemí, ale také interaktivní program zaměřený na bližší pochopení a uvědomění si principů demokracie. Druhá část projektu, která proběhne v srpnu ve Francii, se potom bude více soustředit na samotné natáčení filmů.

Pro více informací o projektu kontaktujte Evu Hrivnákovou na e-mailové adrese hrivnakova@ddmpraha.cz, nebo na telefonním čísle 222 333 843.

 

Podle nicm.cz