Koncept indických identit – konference v Praze

Katedra asijských studií MUP  zve na 1. konferenci MUP o jižní Asii na téma indických identit a jejich proměn nazvanou „The Concepts of Identities in Indian Thinking: Classical, Modernist, Postcolonial„. Téma identity bude komparativně rozebíráno v kontextu společenském, politickém, kulturním nebo filosofickém v různých časových údobích.Místo a čas konání: 25. dubna 2012 od 9:00, Metropolitní univerzita Praha, posluchárna č. 109 (Dubečská 900/10, Praha 10 Strašnice, stanice metra Strašnická)Konferenčním jazykem bude angličtina, bude však zajištěno i případné tlumočení diskusních otázek či komentářů.

Pozvanými zahraničními přednášejícími budou Prof. Sanjukta Dasgupta, Ph.D. (keynote speaker), bývalá děkanka Filosofické fakulty University of Calcutta; Prof. Dr. Dalimír Hajko, Dr.Sc., filosof a literární vědec, garant oboru Kulturologie na Univerzitě Konštantína Filozofa v Nitře; Marzenna Jakubczak, Ph.D. z Pedagogické univerzity Krakov a Krysztof Jakubczak, Ph.D. z Jagellonské univerzity Krakov, jejichž specializací je indická filosofie (sánkhja a buddhismus).
Dále přednesou příspěvky nebo se ujmou moderace jednotlivých panelů přednášející z Orientálního ústavu AV ČR, Univerzity Karlovy v Praze a Metropolitní univerzity Praha.

Program najdete zde, lektronické přihlášení zde